Nawigacja

Średnie ceny referencyjne sprzedaży ciepła wytwarzanego z różnych rodzajów paliw pierwotnych

Nowe ceny referencyjne dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw będą stosowane w taryfach dla ciepła zatwierdzanych przez Prezesa URE po 31 marca 2024 r.

Przy wyliczeniu ceny referencyjnej ciepła brane są pod uwagę średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach niekogeneracyjnych należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, które w 2023 wyniosły:

  1. 119,37 zł/GJ – w jednostkach opalanych paliwami węglowymi,
  2. 165,23 zł/GJ – w jednostkach opalanych olejem opałowym,
  3. 173,96  zł/GJ – w jednostkach opalanych paliwami gazowymi,
  4. 103,09 zł/GJ – w jednostkach stanowiących odnawialne źródła energii.

oraz wskaźniki referencyjne, dla jednostek kogeneracyjnych opalanych poszczególnymi rodzajami paliw:

  1. dla paliw węglowych – 0,77,
  2. dla oleju opałowego – 0,54,
  3. dla paliw gazowych – 0,78,
  4. dla paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii – 0,86.

W związku z tym, ceny referencyjne dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw kopalnych kształtują się na poziomie zbliżonym do ostatnio obowiązujących (wykres poniżej), a cena referencyjna dla jednostek kogeneracji stanowiących OZE jest o 19 proc. wyższa od ostatnio stosowanej.  

Rys 1. Porównanie średnich cen referencyjnych nowych i ostatnio stosowanych dla  jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw  [w zł netto/GJ].

Źródło: Informacja Prezesa URE nr 16/2024 oraz Informacja Prezesa URE nr 17/2024 oraz Informacja Prezesa URE nr 18/2023 oraz Informacja Prezesa URE nr 17/2023.

***

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych publikowane są na stronie internetowej URE w zakładce Ciepło, ceny, wskaźniki.

 

Data publikacji : 28.03.2024
Data modyfikacji : 28.03.2024

Opcje strony

do góry