Nawigacja

Cena zakupu gazu z UE w IV kwartale 2023 r. ponad dwukrotnie niższa niż rok wcześniej

W czwartym kwartale 2023 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniosła 201,2 zł/MWh i była ponad dwukrotnie niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jednocześnie w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 r., cena gazu z państw UE i EFTA/EOG wzrosła w IV kwartale o ponad 20 proc.

Rys. 1. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE od czwartego kwartału 2021 r. do czwartego kwartału 2023 r. (zł/MWh).

Od początku 2023 r. Prezes URE publikuje[1]także średnią kwartalną cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej i nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cena ta w czwartym kwartale 2023 r. wyniosła 174,29 zł/MWh i była o blisko 20 proc. wyższa niż w kwartale poprzednim.

Rys. 2. Średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego z państw innych niż kraje członkowskie UE lub kraje EOG w 2023 r.

Informacje dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy publikowane są na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

 

[1] Opublikowanie tej ceny jest możliwe ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, która wpłynęła na strukturę przekazywanych do URE danych, a co za tym idzie umożliwiła regulatorowi opublikowanie średniej ceny z jednoczesnym zachowaniem ochrony informacji wrażliwych.

 

Data publikacji : 13.02.2024

Opcje strony

do góry