Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cena zakupu gazu z UE w III kwartale br. ponad pięciokrotnie niższa niż rok wcześniej

W trzecim kwartale 2023 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE lub należących do EOG wyniosła 167,09 zł/MWh i była ponad pięć razy niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wzrosła do bezprecedensowo wysokiego poziomu 886,88 zł/MWh.

Rys. 1. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE w trzecich kwartałach lat 2021-2023 oraz czwartym kwartale 2022 r., pierwszym i drugim kwartale 2023 r.


 

Od początku 2023 roku Prezes URE publikuje[1] również średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej i nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cena ta w trzecim kwartale br. wyniosła 146,13 zł/MWh i była nieco wyższa niż w poprzednim kwartale (134,25 zł/MWh).

Rys. 2. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z państw innych niż kraje członkowskie UE lub kraje EFTA w pierwszych trzech kwartałach 2023 r.

Informacje dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy publikowane są na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

 

[1] Opublikowanie tej ceny jest możliwe ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, która wpłynęła na strukturę przekazywanych do URE danych, a co za tym idzie umożliwiła regulatorowi opublikowanie średniej ceny z jednoczesnym zachowaniem ochrony informacji wrażliwych.

 

Data publikacji : 14.11.2023
Data modyfikacji : 14.11.2023

Opcje strony

do góry