Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regulator zapowiada wszczęcie kontroli związanych z dokonywaniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości podmiotów zobowiązanych do dokonywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, Regulator przygotował wyjaśnienia dotyczące sposobu weryfikacji przez Prezesa URE sprawozdań z wykonania tego obowiązku.  

Publikacja Wyjaśnień ma na celu umożliwienie podmiotom, które podlegają obowiązkowi „odpisowemu”, tj. wytwórcom i sprzedawcom energii oraz przedsiębiorstwom wydobywającym gaz ziemny, skorygowania ewentualnych błędów w sprawozdaniach. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki planuje rozpoczęcie kontroli sprawozdań w grudniu br., a możliwość skorygowania dokumentów przed rozpoczęciem kontroli pozwoli przedsiębiorcom uniknąć ewentualnych kar.

***

  • W związku z pakietem ustaw[1], które chronią odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i gazu w 2023 roku, wytwórcy i sprzedawcy energii oraz przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny zostały zobligowane do przekazywania tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
  • Obowiązek dokonywania odpisu na Fundusz dotyczy okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
  • W tym okresie przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego obliczenia wysokości odpisu oraz jego wpłaty na rachunek Funduszu do 10 dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.
  • Przedsiębiorcy powinni również składać sprawozdania z dokonania odpisu, o czym przypominaliśmy w marcu br.
  • Podmioty, które nie przestrzegają obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz, podlegają karze pieniężnej, którą wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 


[1] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).

Data publikacji : 27.10.2023

Opcje strony

do góry