Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnia kwartalna ceny energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych najniższa w tym roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował średnią cenę energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców z podmiotami z własnych grup kapitałowych, które miały miejsce w trzecim kwartale 2023 roku.

Średnia cena energii w tym okresie wyniosła 748,58 zł/MWh i była o 13 proc. (115,44 zł/MWh) niższa od ceny z pierwszego kwartału 2023 r. (864,02 zł/MWh) i o 4,5 proc. (35,44 zł/MWh) niższa od ceny z drugiego kwartału (784,02 zł/MWh).

Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców, które objęły dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie 15,52 TWh.

Wykres 1. Średnia cena energii z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych w III kwartale 2023 r. (zł/MWh)

Opracowanie: URE

Publikowanie przez Prezesa URE średniej kwartalnej ceny energii z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych jest nowym obowiązkiem nałożonym na regulatora przepisami znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne z lipca 2022 r[1]. Wskaźnik ten po raz pierwszy został opublikowany dla I kwartału 2023 r.

***

  • Do wyliczeń uwzględniane są dane z realizacji umów lub porozumień dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których wytwórcy energii sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną. Jest to cena netto (bez VAT) uwzględniająca dodatkowe przychody lub koszty wynikające z rozliczeń w ramach umowy.
  • Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 54/2023)
 

[1] Art. 49aa ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)

 

Data publikacji : 19.10.2023

Opcje strony

do góry