Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11361,Aukcje-OZE-Prezes-URE-oglasza-siedem-aukcji-zwyklych-na-sprzedaz-energii-ze-zrod.html
21.06.2024, 13:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aukcje OZE: Prezes URE ogłasza siedem aukcji zwykłych na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych w 2023 r.

W listopadowych aukcjach OZE na sprzedaż trafi prawie 88 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 40,8 mld zł. Aukcje w 2023 r. będą przeznaczone wyłącznie dla tzw. nowych instalacji

Harmonogram tegorocznych aukcji Prezes URE uzgodnił z Ministrem Klimatu i Środowiska w lipcu br., a dziś - zgodnie z wymogami ustawy o OZE – w Biuletynie Informacji Publicznej URE opublikowane zostały ogłoszenia dotyczące siedmiu aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych.

Aukcje odbędą się od 13 do 22 listopada i zostaną rozstrzygnięte do końca roku.

W siedmiu aukcjach dla technologii dotychczas najbardziej aktywnych, tj. wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz energię wiatru na lądzie, przeznaczono łącznie 33 TWh o łącznej wartości ponad 10 mld zł. Największym koszykiem, zarówno pod kątem wolumenu energii elektrycznej jak i wartości, będzie natomiast koszyk wspólny dla biogazowni składowiskowych, biogazowni na oczyszczalniach ścieków, biogazowni innych niż rolnicze, dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, o mocy powyżej 1 MW (Aukcja AZ/2/2023).

Tabela 1. Terminarz aukcji w podziale na koszyki aukcyjne

***

Parametry aukcji w 2023 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027.

Data publikacji : 04.10.2023
Data modyfikacji : 04.10.2023

Opcje strony