Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11342,Spadek-sredniej-ceny-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-w-drugim-kwart.html
16.06.2024, 21:10

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spadek średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w drugim kwartale 2023 roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował informację w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2023 roku.
W stosunku do pierwszego kwartału br., średnia cena energii spadła o ponad 15 proc. i wyniosła 751,44 zł/MWh. W drugim kwartale 2023 r. nastąpiło przełamanie obserwowanego od dłuższego czasu wzrostu cen energii na rynku konkurencyjnym. Natomiast w ujęciu rok do roku obecna średnia cena energii elektrycznej na tym rynku jest o blisko 60 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym od drugiego kwartału 2021 r. do drugiego kwartału 2023 r. (w zł/MWh)

Źródło: dane URE.

***

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej - tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz poprzez giełdy energii (TGE, EPEX SPOT SE i NORD POOL).
  • W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na jego techniczny charakter).
  • W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupą kapitałową oraz na giełdę energii.

Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki

 

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Data publikacji : 03.10.2023
Data modyfikacji : 03.10.2023

Opcje strony