Nawigacja

OZE: Prezes URE publikuje wzór wniosku o wpis do Rejestru wytwórców biogazu

1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Zgodnie z nowymi przepisami Regulator prowadzi Rejestr wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu lub biometanu [1].

Znowelizowane przepisy ustawy o OZE uwzględniają wskazaną przez ustawodawcę potrzebę stworzenia rynku biometanu, który będzie wprowadzany do sieci gazowych oraz wykorzystywany w transporcie.

Pakiet nowych regulacji zawiera definicję biometanu oraz przewiduje konieczność uzyskania przez wytwórców biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub biometanu z biogazu, wpisu do nowo utworzonego rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE. Wytwarzanie biometanu z biogazu rolniczego będzie z kolei wymagało wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Na stronie internetowej URE dostępny jest już wzór wniosku dla przedsiębiorców zobowiązanych do uzyskania wpisu do Rejestru[2]. Wnioski należy składać do URE na adres:

 

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Źródeł Odnawialnych

ul. Towarowa 25a

00-869 Warszawa

Wytwórcy biogazu lub biometanu, którzy rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie biogazu lub biometanu, polegającej na wytwarzaniu biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub na wytwarzaniu biometanu z biogazu przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o OZE, składają wniosek w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Czas na składanie wniosków przez takie podmioty mija 1 grudnia 2023 r.

Natomiast nowi wytwórcy biogazu lub biometanu, wpis do Rejestru muszą uzyskać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie biogazu lub biometanu.  

Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o rodzaju, zakresie i miejscu wykonywanej działalności, a także dane na temat mocy oraz rocznej wydajności instalacji, która ma się znaleźć w Rejestrze.

 

[1] Zgodnie z art. 7 znowelizowanej ustawy o OZE
[2] Chodzi o przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie biogazu lub biometanu, polegająca na wytwarzaniu biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub na wytwarzaniu biometanu z biogazu

Data publikacji : 02.10.2023

Opcje strony

do góry