Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii: Prezes URE zatwierdził aktualizacje IRiESD dla pięciu największych OSD

Prezes URE zatwierdził zaktualizowane Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla: ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, ENEA Operator, Stoen Operator, TAURON Dystrybucja.

Jedną z głównych zmian w poszczególnych Kartach aktualizacji do IRiESD było wprowadzenie, zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, pojęcia prosumenta wirtualnego energii odnawialnej. Prosumenci wirtualni to tacy wytwórcy, którzy produkują energię z OZE w innym miejscu niż ją zużywają.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej to dokument stanowiący zbiór szczegółowych zasad i uwarunkowań dotyczących korzystania z sieci Operatora. IRiESD określa uprawnienia i obowiązki podmiotów przyłączonych do sieci - odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej, jak również przedsiębiorstw obrotu i sprzedawców. Instrukcja ustala także zasady postępowania w przypadku nierozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę.

***

  • Obowiązek opracowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wynika z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.
  • W perspektywie do 2030 roku krajowy system elektroenergetyczny (KSE) czekają ogromne zmiany. Trzeba będzie do niego przyłączyć co najmniej: ponad 20 GW źródeł słonecznych o potencjale produkcyjnym 21 TWh rocznie, ponad 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 37 TWh rocznie i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 40 TWh/rok. Aby odpowiedzieć na stojące przed segmentem infrastrukturalnym ogromne i bezprecedensowe wyzwania, Prezes URE wyszedł z inicjatywą wypracowania porozumienia sektorowego, które przybrało postać podpisanej w listopadzie 2022 r. Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Kartę obok Prezesa URE podpisali szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce.

 

Data publikacji : 25.09.2023

Opcje strony

do góry