Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11269,Centrala-URE-w-nowej-lokalizacji.html
14.06.2024, 01:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centrala URE w nowej lokalizacji

Od 1 września siedziba Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się przy ul. Towarowej 25a w Warszawie.

Korespondencję do Urzędu Regulacji Energetyki należy kierować na nowy adres:

We wszystkich sprawach, w których to możliwe, zachęcamy do korzystania i rekomendujemy przesyłanie korespondencji za pomocą skrzynki ePUAP.

Inne ważne informacje związane ze zmianą siedziby centrali URE:

  • Numery telefonów centrali URE pozostają bez zmian.
  • Zmianie nie ulegają numery kont bankowych URE oraz konta, na które należy wnosić opłaty skarbowe.
  • Przeprowadzka warszawskiej siedziby URE nie ma wpływu na funkcjonowanie Oddziałów Terenowych Urzędu.

Prosimy naszych interesariuszy o aktualizację adresu URE w swoich bazach teleadresowych. 

***

Aktualne dane kontaktowe URE dostępne są na stronie www.ure.gov.pl w sekcji Kontakt.

 

Data publikacji : 02.10.2023
Data modyfikacji : 02.10.2023

Opcje strony