Nawigacja

Centrala URE w nowej lokalizacji

Od 1 września siedziba Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się przy ul. Towarowej 25a w Warszawie.

Korespondencję do Urzędu Regulacji Energetyki należy kierować na nowy adres:

We wszystkich sprawach, w których to możliwe, zachęcamy do korzystania i rekomendujemy przesyłanie korespondencji za pomocą skrzynki ePUAP.

Inne ważne informacje związane ze zmianą siedziby centrali URE:

  • Numery telefonów centrali URE pozostają bez zmian.
  • Zmianie nie ulegają numery kont bankowych URE oraz konta, na które należy wnosić opłaty skarbowe.
  • Przeprowadzka warszawskiej siedziby URE nie ma wpływu na funkcjonowanie Oddziałów Terenowych Urzędu.

Prosimy naszych interesariuszy o aktualizację adresu URE w swoich bazach teleadresowych. 

***

Aktualne dane kontaktowe URE dostępne są na stronie www.ure.gov.pl w sekcji Kontakt.

 

Data publikacji : 29.09.2023
Data modyfikacji : 29.09.2023

Opcje strony

do góry