Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11258,Rynek-gazu-znaczny-spadek-cen-gazu-w-II-kwartale-2023-r.html
27.05.2024, 00:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: znaczny spadek cen gazu w II kwartale 2023 r.

W drugim kwartale 2023 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE lub należących do EOG wyniosła 177,92 zł/MWh i była blisko 2,5 razy niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosła 442,15 zł/MWh.

Rys. 1. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE w drugich kwartałach lat 2021-2023, trzecim i czwartym kwartale 2022 r. oraz pierwszym kwartale 2023 r.

Prezes URE po raz drugi publikuje też średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw nie będących członkami Unii Europejskiej i nie należących do  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która dla drugiego kwartału 2023 r. wyniosła 134,25 zł/MWh i była zdecydowanie niższa od średniej ceny za pierwszy kwartał 2023 r (223,29 zł/MWh). Opublikowanie tej ceny jest możliwe ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, która wpłynęła na strukturę przekazywanych do URE danych, a co za tym idzie umożliwiła regulatorowi opublikowanie średniej ceny z jednoczesnym zachowaniem ochrony informacji wrażliwych.

Rys. 2. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z państw innych niż kraje członkowskie UE lub kraje EFTA w pierwszym i drugim kwartale 2023 r.

Informacja w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy jest publikowana na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).
 

 

 

 

Data publikacji : 11.08.2023
Data modyfikacji : 11.08.2023

Opcje strony