Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centrala URE w nowej lokalizacji

Od 1 września siedziba Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się przy ul. Towarowej 25a w Warszawie.

Ze względu na zmianę siedziby, do 15 września możliwe będą czasowe utrudnienia w kontakcie mailowym, telefonicznym i osobistym z pracownikami poszczególnych departamentów URE. Ograniczona będzie również możliwość zapoznania się w siedzibie URE z aktami spraw w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

Od 1 września br. korespondencję do Urzędu Regulacji Energetyki należy kierować na nowy adres:

We wszystkich sprawach, w których to możliwe, zachęcamy do korzystania i rekomendujemy przesyłanie korespondencji za pomocą skrzynki ePUAP.

 

Inne ważne informacje związane z ograniczeniami wynikającymi ze zmiany siedziby centrali URE:

  • Nie będzie możliwości skorzystania z porad ekspertów Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych osobiście do 8 września. W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny (pod nr telefonu 22 244 26 36) i mailowy (drr@ure.gov.pl).
  • Wydawanie świadectw i gwarancji pochodzenia: zwracamy uwagę operatorów systemów elektroenergetycznych, którzy przesyłają potwierdzone wnioski wytwórców do Urzędu, by wysyłając korespondencję uwzględnili termin zmiany siedziby Urzędu, tak aby uniknąć sytuacji, w których wnioski wysłane na dotychczasowy adres URE po 1 września zostałyby np. zwrócone nadawcom przez operatora pocztowego, co w konsekwencji wydłużyłoby czas oczekiwania przez wytwórców na załatwienie sprawy przez Urząd.
  • Odbiorcy przemysłowi: termin składania oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o OZE upływa 31 sierpnia br.  W związku z przeprowadzką URE może się zdarzyć, że przesyłki dostarczone do Urzędu po 31 sierpnia, a zaadresowane na Aleje Jerozolimskie 181, będą przez operatora pocztowego zwracane do nadawców. By uniknąć konsekwencji związanych z uchybieniem terminu na złożenie oświadczeń przez odbiorców przemysłowych, rekomendujemy zachowanie dowodów nadania oświadczeń (nadanie oświadczenia po 31 sierpnia wiąże się z sankcją polegającą na zakazie udziału w systemie wsparcia przez pięć lat).  
  • Numery telefonów centrali URE pozostają bez zmian.
  • Zmianie nie ulegają numery kont bankowych URE oraz konta, na które należy wnosić opłaty skarbowe.
  • Od 25 sierpnia 2023 r. od godziny 16.00 do 28 sierpnia 2023 r. nie będą dostępne rejestry i wykazy URE.
  • Od 23 sierpnia 2023 r. od godziny 17.00 do 29 sierpnia 2023 r. nie będzie dostępna Internetowa Platforma Aukcyjna.
  • Przeprowadzka warszawskiej siedziby URE nie ma wpływu na funkcjonowanie Oddziałów Terenowych Urzędu.

Prosimy naszych interesariuszy o aktualizację adresu URE w swoich bazach teleadresowych. !

***

Aktualne dane kontaktowe URE dostępne są na stronie www.ure.gov.pl w sekcji Kontakt.

 

Data publikacji : 11.08.2023
Data modyfikacji : 22.11.2023

Opcje strony

do góry