Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrzeżenie konsumenckie: nie daj się nabrać - URE nie prowadzi akcji informacyjnej dotyczącej cen energii

Podszywanie się pod organ administracji ma wprowadzać w błąd konsumentów i uwiarygadniać przekaz marketingowy

Mieszkańcy Mazowsza i Wielkopolski w ostatnim czasie mogli znaleźć w swoich skrzynkach na listy „Zawiadomienie energetyczne”, wystawione przez podmiot podpisujący się jako „Regulacja Energetyki” i posługujący się znakiem, który ma przypominać pieczęć urzędową wykorzystującą wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Po takim zawiadomieniu, które mogło wzbudzić przekonanie odbiorcy, że pismo ma charakter urzędowy oraz wywołać zaniepokojenie rzekomo zapowiadanymi podwyżkami cen energii, mieszkańcy otrzymywali ulotki dotyczące możliwości skorzystania z oferty, która ma umożliwić zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie rachunków za prąd.

Takie działania mogą być oceniane jako zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej przez wprowadzanie odbiorców w błąd (w szczególności przez wywołanie skojarzenia, że pismo może  pochodzić od niezależnego regulatora rynku - Urzędu Regulacji Energetyki), co mogłoby doprowadzić do skorzystania z przedstawianej oferty.

Osoby, które spotkały się z takimi lub podobnymi przekazami, proszone są o szczególną ostrożność i przezorność oraz uważną weryfikację ofert i oferentów. Zawsze, gdy trafi do Państwa korespondencja o charakterze marketingowym, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty warto poddać ją uważnej analizie i zweryfikować wszystkie zawarte w niej informacje, a także sprawdzić w dostępnych źródłach, czy podpisujące się pod ofertą podmioty zajmują się świadczeniem określonych usług i czy ich działanie nie budzi  Państwa zastrzeżeń.

W przypadku wątpliwości i pytań każdy obywatel może uzyskać bezpłatną pomoc i poradę:

Ku przestrodze publikujemy „Zawiadomienie energetyczne”, jakie otrzymali mieszkańcy Mińska Mazowieckiego. Zwracamy uwagę, że zawiera ono nieprawdziwe informacje również co do wysokości cen energii w 2024 r. Prezes URE, odpowiedzialny za weryfikację i zatwierdzanie ustalonych przez przedsiębiorstwa energetyczne taryf dla gospodarstw domowych, decyzję o zatwierdzeniu taryf na 2024 r. będzie podejmował pod koniec bieżącego roku. Wnioski taryfowe od największych sprzedawców energii na 2024 r. jeszcze nie wpłynęły do Urzędu. Stąd informacja dotycząca cen energii w 2024 roku jest nieprawdziwa.


 

 

Data publikacji : 07.08.2023
Data modyfikacji : 07.08.2023

Opcje strony

do góry