Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu w I kwartale 2023 r.: wzrost dostaw z terminala LNG i z Unii Europejskiej, duży wzrost średniej ceny gazu na TGE.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w pierwszym kwartale 2023 r. o 14,8 proc. zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Z kolei dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o ponad 39 proc., a dostawy gazu z Unii Europejskiej aż o ok. 59 proc.

W I kwartale 2023 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu w punkcie wirtualnym OTC wyniósł ok. 4,5 TWh, podczas gdy wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 54,9 TWh. Rok do roku oznacza to blisko 25-cio procentowy wzrost obrotu gazem w punkcie OTC oraz ponad 5 proc. spadek wolumenu gazu zakontraktowanego w ramach transakcji giełdowych.

Rysunek 1. Wolumeny gazu dostarczane w pierwszych kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Średnia cena gazu dostarczanego w ramach kontaktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii w I kwartale 2023 r. wyniosła 528,15 zł/MWh i była aż o 86 proc. wyższa od ceny gazu z kontraktów zawieranych na TGE w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei średnia cena gazu dostarczonego w ramach transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniosła 389,83 zł/MWh i była niższa od średniej ceny z tego samego okresu 2022 r. o blisko 8 proc.

Na uwagę zasługuje nie tylko znaczący wzrost, rok do roku, średniej ceny gazu dostarczanego w ramach transakcji zawieranych na TGE, ale również fakt, że był on znacząco droższy (o około 35 proc). od gazu dostarczanego transakcji OTC, podczas gdy rok wcześniej proporcje były zgoła odmienne. Sytuację można tłumaczyć wysoką ceną gazu w kontraktach terminowych na RTPG[1] (OTF[2]), które stanowią blisko 90 proc. obrotu TGE.

Także w porównaniu do IV kwartału 2022 r. nastąpił znaczny wzrost średniej ceny gazu kupowanego na Towarowej Giełdzie Energii oraz spadek ceny gazu dostarczanego w ramach hurtowego obrotu w punkcie wirtualnym OTC.

 

Rysunek 2. Średnia cena gazu dostarczanego w pierwszych kwartałach lat 2020-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 173 podmioty. Natomiast aktywnie w obrocie gazem ziemnym uczestniczyły 82 przedsiębiorstwa.

Pełna informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle w I kwartale 2023 r. jest dostępna na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

 

[1] Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu.
[2] Zorganizowana Platforma Obrotu prowadzona przez TGE.

 

Data publikacji : 28.07.2023
Data modyfikacji : 28.07.2023

Opcje strony

do góry