Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11163,Rynek-paliw-cieklych-1-lipca-rusza-Platforma-Paliwowa.html
24.04.2024, 07:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych: 1 lipca rusza Platforma Paliwowa

Z początkiem lipca uruchomiony zostanie system elektronicznej sprawozdawczości dla przedsiębiorców rynku paliw ciekłych.

O przygotowaniach do uruchomienia Platformy Paliwowej Urząd informował już w lutym. Nowy system teleinformatyczny prowadzony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych ma pomóc w uszczelnieniu obrotu paliwami oraz uprościć formalności związane ze sprawozdawczością.

Od 1 lipca raportowanie tylko za pośrednictwem Platformy Paliwowej

W związku z uruchomianiem Platformy przedsiębiorcy zobowiązani do przedstawiania sprawozdań o obrocie paliwami nie będą mogli już ich składać w formie papierowej. Bez zmian pozostaną natomiast zakres rzeczowy oraz terminy raportowania.

Od 1 lipca w systemie należy składać następujące sprawozdania wynikające z ustawy Prawo energetyczne:

Docelowo system będzie gromadził dane dotyczące przedsiębiorstw paliwowych zbieranych w oparciu o:

  1. ustawę Prawo energetyczne;
  2. ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
  3. ustawę o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw;
  4. ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Z obowiązku utworzenia konta na Platformie Paliwowej zwolnione są podmioty, które kupują i sprzedają wyłącznie napełnione butle z gazem płynnym LPG lub sprzedają paliwa tylko za pośrednictwem kart paliwowych.

Szczegółowe informacje na temat nowego systemu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Data publikacji : 26.06.2023

Opcje strony