Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11156,Uwaga-Odbiorcy-Tylko-do-konca-czerwca-mozna-skladac-wnioski-o-podwyzszenie-limit.html
21.06.2024, 14:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga Odbiorcy! Tylko do końca czerwca można składać wnioski o podwyższenie limitu zużycia prądu po zamrożonej cenie.

Zostało już tylko kilka dni na złożenie u swojego sprzedawcy energii wniosku o zwiększenie limitu zużycia prądu po cenie zamrożonej w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Z podwyższonego limitu mogą skorzystać rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz rolnicy. Termin składania oświadczeń upływa 30 czerwca.

Gospodarstwa domowe, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, mogą wnioskować o podniesienie limitu do 2600 kilowatogodzin (kWh). Z kolei posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz osobom prowadzącym gospodarstwa rolne przysługuje limit 3000 kWh.

Wniosek można złożyć listownie lub w punkcie obsługi klienta sprzedawcy, a także elektronicznie: przez platformę ePAUP, stronę internetową sprzedawcy lub oferowaną przez niego aplikację. Oświadczenie dotyczące zwiększania limitu na energię elektryczną jest także dostępne w aplikacji mObywatel.

Rolnicy powinni dołączyć do wniosku kopię decyzji o podatku rolnym. Z kolei rodziny wielodzietne mogą zostać poproszone o przedstawienie Karty Dużej Rodziny, a osoby z niepełnosprawnością – o przedłożenie dokumentu potwierdzającego swój status. Jednak w dwóch ostatnich przypadkach wprowadzenie takiego wymogu zależy od sprzedawcy.

Dla pozostałych gospodarstw domowych limit zużycia energii po zamrożonej cenie wynosi 2000 kWh, a do jego przyznania nie są wymagane żadne formalności. Przepisy zamrażające ceny energii obowiązują do końca 2023 r.

***

  • Odbiorca, który zawarł odrębną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji składa odrębne oświadczenia obu tym podmiotom.
  • Rządowa Tarcza Solidarnościowa nie obejmuje odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zawarli ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę terminową z gwarancją stałej ceny. W takim przypadku odbiorcę obowiązują ceny gwarantowane w umowie.
  • Zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i rolnych zostało wprowadzone na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 r. poz. 269 ze zm.).
Data publikacji : 23.06.2023
Data modyfikacji : 06.07.2023

Opcje strony