Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11150,Prezes-URE-zatwierdzil-taryfe-dla-uslug-magazynowania-paliwa-gazowego-Gas-Storag.html
14.06.2024, 00:37

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania paliwa gazowego Gas Storage Poland

Średnie opłaty za usługi magazynowania gazu będą niższe o ok. 0,7 proc.

Taryfa operatora systemu magazynowego będzie obowiązywała od dnia jej wprowadzenia przez Gas Storage  Poland[1] do 31 marca 2024 r.

Taryfa przedsiębiorstwa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE  - Paliwa gazowe: Taryfy opublikowane w 2023 r. - Paliwa gazowe - BIP - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)

***

  • Gas Storage Poland, spółka z grupy kapitałowej ORLEN (d. PGNiG), jest jedynym przedsiębiorstwem, które posiada koncesję na magazynowanie paliw gazowych i pełni funkcję operatora systemu magazynowania w naszym kraju.
  • Magazyny gazu spełniają ważną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Po pierwsze pozwalają na gromadzenie nadwyżek gazu w okresach niższego zapotrzebowania na gaz ziemny i tym samym umożliwiają pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresach zimowych. Zapewniają też optymalizację: zarówno zakupów (krótkoterminowe przechowywanie gazu zwłaszcza przy krótkoterminowych zmianach jego cen) jak i wykorzystania zdolności przesyłowych systemu przesyłowego. Rola magazynów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu na wypadek krótkotrwałych zmian zapotrzebowania odbiorców lub awarii w systemie, czy bardziej ogólnie - zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez możliwość przechowywania zapasów obowiązkowych – jest nie do przecenienia.
  • Polska posiada obecnie siedem podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o statusie instalacji magazynowych (na bazie których udostępniane są usługi magazynowania paliw gazowych) o łącznej pojemności 3,3 mld m³.
  • Aktualnie pojemności czynne instalacji magazynowych pozwalają na pokrycie około 17 proc. rocznego zapotrzebowania.
 

[1] Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Data publikacji : 19.06.2023
Data modyfikacji : 06.07.2023

Opcje strony