Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej: we wrześniowej aukcji CHP i naborze na premię kogeneracyjną indywidualną do rozdysponowania ponad 24 mld złotych

We wrześniu Prezes URE przeprowadzi dwa postępowania związane z promowaniem wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Między 13 a 15 września odbędzie się nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Natomiast tydzień później, między 19 a 21 września, zaplanowana jest aukcja na premię kogeneracyjną.

Nabór – oznaczony jako NCHP/2/2023 - zostanie otwarty 13 września 2023 r. o 8:15, a zamknięty 15 września 2023 r. o 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.

W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Zainteresowani wytwórcy muszą najpierw uzyskać decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze[1].

W drugim i zarazem ostatnim zaplanowanym na ten rok naborze na premię kogeneracyjną indywidualną maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią, wynosi 72 TWh, a maksymalna wartość tej premii to ponad 17 mld zł.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej dostępne są również formularze ofert dla podmiotów zamierzających ubiegać się o wsparcie w postaci naboru na premię kogeneracyjną indywidualną.

Tydzień później, bo 19 września rozpocznie się trzecia w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną. Sesja potrwa do 21 września i będzie przeznaczona dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

W trzeciej w tym roku aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości blisko 7,4 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż 29 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji. Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na rok 2023 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, jak również  niewykorzystaną ilość energii oraz wartość środków z aukcji przeprowadzonych w 2022 r. i 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska[2], wartości referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 390,83 zł/MWh i jest wyższa o prawie 70 zł od ubiegłorocznej.

Sesja aukcji nr ACHP/3/2023 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 19 września o godz. 8:15, a zamknięcie 21 września o 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku, aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w aukcji należy przygotować korzystając z formularza oferty opublikowanego na stronie URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

***

  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Ostatni nabór na premię kogeneracyjna indywidualną przeprowadzony przez Regulatora w marcu 2023 br. nie został rozstrzygnięty z powodu braku zainteresowania
  • Pierwsza w tym roku aukcja odbyła się w marcu. W wyniku tej aukcji dwóch przedsiębiorców otrzyma wsparcie o wartości ponad 350,1 mln zł (ok. 4,5 proc. wartości możliwej do rozdysponowania w aukcji). Druga aukcja przeprowadzona w czerwcu zakończyła się bez rozstrzygnięcia.
 

[1] Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553). Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze na premię kogeneracyjną indywidualną dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
[2] W sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023 z dnia 24 października 2022 r. (poz. 2208).

Data publikacji : 07.06.2023
Data modyfikacji : 06.07.2023

Opcje strony

do góry