Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił z operatorem sieci przesyłowej plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Dokument obejmuje okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Plan wprowadzania ograniczeń sporządzany jest przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne - corocznie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła[1].

Operator systemu przesyłowego powinien przedstawić plan Prezesowi URE do 30 kwietnia danego roku, a jego uzgodnienie następuje do 31 maja. Plan jest sporządzany w formie dokumentu, ale nie jest publikowany.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest podstawą do ustalania tzw. stopni zasilania, czyli czasowych ograniczeń w poborze energii. Ograniczenia te odnoszą się jednak tylko do dużych odbiorców o mocy umownej równej lub większej 300 kW i w zasadzie nie dotyczą gospodarstw domowych.

Stopnie zasilania mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci przesyłowej[2] lub przez Radę Ministrów[3]. Operator może wprowadzić ograniczenia na czas nie dłuższy niż 72 godz., a ich wprowadzenie musi być poprzedzone odpowiednimi działaniami komunikacyjnymi.

W elektroenergetyce obowiązują stopnie zasilania w skali od 11 do 20. Przy 11 stopniu zasilania odbiorca może pobierać moc zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, a przy 20 stopniu jedynie do wysokości mocy minimalnej poboru określonej dla niego w planie ograniczeń.

Szczegółowe informacje na temat stopni zasilania można znaleźć na stronie https://www.pse.pl.

 

[1] § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209).

[2] Art. 11 c ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

[3] Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

 

Data publikacji : 30.05.2023
Data modyfikacji : 30.05.2023

Opcje strony

do góry