Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: wyraźny spadek cen gazu w I kwartale 2023 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował kwartalne zestawienie średnich cen zakupu gazu ziemnego. Informacja po raz pierwszy zawiera cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw nie będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W pierwszym kwartale 2023 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE lub należących do EOG wyniosła 296,51 zł/MWh i była o ponad 140 zł niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rys. 1. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE w I kwartałach lat 2015-2023

Jeszcze wyraźniejszy jest spadek ceny gazu kupowanego z krajów UE w porównaniu do czwartego kwartału 2022 r. (różnica wyniosła ponad 177 zł).

Rys. 2. Średnia cena zakupu gazu ziemnego z UE/EOG w IV kwartale 2023 r. oraz w I kwartale 2023 r.

Prezes URE po raz pierwszy publikuje też średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw nie będących członkami Unii Europejskiej i nie należących do  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która dla pierwszego kwartału 2023 r. wynosi 223,29 zł/MWh. Opublikowanie tej ceny jest możliwe ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, która wpłynęła na strukturę otrzymywanych danych, a co za tym idzie umożliwiła regulatorowi opublikowanie średniej ceny z jednoczesnym zachowaniem ochrony informacji wrażliwych.

***

Informacja w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy jest publikowana na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Data publikacji : 15.05.2023

Opcje strony

do góry