Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy raport URE o małych instalacjach OZE: od 2016 roku ponad pięćdziesięciokrotny wzrost wolumenu wyprodukowanej energii!

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował doroczny raport dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE. W 2022 r. w naszym kraju odnotowano rekordowy wzrost liczby wytwórców oraz instalacji, jednak na te wyniki w dużej mierze wpłynęła zmiana definicji małych instalacji. Największą popularnością niezmiennie cieszy się fotowoltaika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV[1]. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW.

W ciągu całego minionego roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach[2] wzrosła z 1292 do 2448, czyli o blisko 90 proc. Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się o 2327 jednostek, z 1932 do 4259, co oznacza wzrost o 120 proc. Ponad 70 proc. z tego (3056) stanowią instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

Rys. 1. Małe instalacje OZE w 2021 i 2022 r.

Znacząco wzrosła również całkowita moc małych instalacji: z 1 GW do ponad 3 GW, a w konsekwencji także ilość wyprodukowanej przez nie energii: z 532 GWh do 6,7 TWh. Najwięcej energii pochodziło z elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69 proc. całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE.

Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co stanowiło około 20 proc. energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 r. Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6 proc. udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4 proc.). Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają instalacje biomasowe, które wytworzyły zaledwie 0,11 proc. całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE.

Urząd Regulacji Energetyki od 2016 r. opracowuje i publikuje raporty na temat wytwarzania energii w małych instalacjach OZE. W ciągu minionych ośmiu lat liczba wytwórców energii w instalacjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie, z około 400 do ponad 2400 podmiotów, a ilość produkowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

***

 

[1] W tym również instalację elektrocieplną (kogeneracyjną) o tej samej mocy elektrycznej i mocy cieplnej od 150 kW do 3 MW.

[2] Tzw. Rejestr MIOZE – rejestr wytwórców w małej instalacji OZE prowadzony przez Prezesa URE na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.).

Data publikacji : 08.05.2023
Data modyfikacji : 08.05.2023

Opcje strony

do góry