Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu w IV kwartale 2022 r.: wzrastały ceny i dostawy z UE

W IV kwartale 2022 r., w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 r., dostawy gazu z UE wzrosły o prawie 140 proc.

W tym samym okresie o ponad 33 proc. zmniejszyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. O prawie 97 proc. zmniejszyły się dostawy gazu wysokometanowego spoza UE (bez LNG), natomiast dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 81 proc.

W IV kwartale 2022 r. wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 12,4 TWh (średnia cena 567,53 zł/MWh). Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej był ponad trzykrotnie wyższy i wyniósł 42,5 TWh (średnia cena 392,61 zł/MWh).

Jak przedstawiono na poniższym wykresie w IV kwartale zeszłego roku średnia cena gazu w kontaktach zawartych na TGE była o ok. 31 proc. niższa niż na rynku OTC. W ostatnim kwartale zeszłego roku w kontraktach zawartych na TGE za gaz trzeba było zapłacić średnio 392,61 zł/MWh, podczas kiedy rok kiedy rok wcześniej cena wynosiła 209,78 zł/MWh (wzrost o 87 proc.). Natomiast w transakcjach sprzedaży OTC realizowanych w punkcie wirtualnym w ostatnim kwartale 2022 r. za gaz płacono średnio 567,53 zł/MWh, podczas gdy rok wcześniej gaz w takich kontraktach kosztował 190,49 zł/MWh – to skok aż o 187 proc.

Rysunek 1. Średnia cena gazu dostarczanego w czwartych kwartałach lat 2019-2022 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Rysunek 2. Wolumeny gazu dostarczane w czwartych kwartałach lat 2019-2022 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Na koniec IV kwartału 2022 r. 176 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 89 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

Więcej w Informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za IV kwartał 2022 r.

Data publikacji : 04.05.2023

Opcje strony

do góry