Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził projekt przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Ukraina

Prezes URE rozpatrzył wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i zatwierdził propozycje projektów przepustowości przyrostowych dla połączeń międzysystemowych Polska-Ukraina (w kierunku z Polski do Ukrainy). Rozwiązania przewidziane w dokumencie zostały skonsultowane z ukraińskim regulatorem - National Energy and Utilities Regulatory Commission of Ukraine (NEURC).

Powiązany poziom oferty w wysokości 3 095 890 kWh/h/y zostanie udostępniony dla rynku od roku gazowego 2030/2031 i będzie oferowany w ramach aukcji zdolności rocznej na okres 15 lat.

Ta oraz inne decyzje regulatora dotyczące gazowych połączeń międzysystemowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu w dedykowanej temu zagadnieniu zakładce.

 

[1] Podstawą do wydania ww. decyzji jest art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 9, art. 25 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013.


 

 

Data publikacji : 28.04.2023

Opcje strony

do góry