Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ERRA: spotkanie regulatorów sektorowych z Europy, Azji i Afryki w Warszawie

Prezes URE gości w Warszawie przedstawicieli regulatorów z trzech kontynentów. Polski regulator, jako członek ERRA jest aktywnie zaangażowany w działania organizacji.

Dzisiaj i jutro (27-28 kwietnia) blisko 100 przedstawicieli organów regulacyjnych z trzech kontynentów - Europy, Azji i Afryki - spotyka się na corocznym Walnym Zgromadzeniu ERRA, żeby podjąć ważne dla Stowarzyszenia i jego członków decyzje dotyczące funkcjonowania organizacji. Wydarzeniu towarzyszyć będą również spotkania ekspertów zaangażowanych w prace komitetów ds.:

  • regulacji rynku energii (Electricity Markets and Economic Regulation Committee, EMER COM),
  • regulacji rynku gazu (Natural Gas Markets and Economic Regulation Committee, NG COM),
  • OZE (Renewable Energy Committee, RE COM).

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jako współgospodarz spotkania przywitał gości.

- Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w Warszawie. Cieszę się, że to już kolejne wydarzenie ERRA zorganizowane w Polsce. Wszyscy bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwy czas dla regulatora sektora energetycznego. Przechodzimy przez burzliwe zmiany związane miedzy innymi z historyczną globalną transformacją energetyczną. Reprezentujemy różne części świata, więc mamy też własne wyzwania do pokonania na poziomie regionalnym lub lokalnym. Ale mimo pewnych różnic łączy nas znacznie więcej – nasze wspólne cele, które, jak sądzę, nie ograniczają się do Europy. Mają one charakter globalny. Niezbędne jest zatem współdziałanie organów regulacyjnych, aby rynki energii funkcjonowały i były konkurencyjne, aby konsumenci mieli dostęp do energii i byli odpowiednio chronieni. ERRA zawsze była unikalną platformą skupiającą regulatorów i dającą możliwość wymiany doświadczeń i spojrzenia na regulację energetyczną z szerokiej perspektywy.

Polska gości ERRA po raz czwarty. W 2009 roku w Warszawie odbyła się konferencja ERRA Energy Investment and Regulation, w 2012 r. odbyło się spotkanie w Gdańsku, a w 2016 w Warszawie i Poznaniu.

***

  • Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (Energy Regulators Regional Association, ERRA) jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA.
  • Wspólnym celem członków ERRA jest doskonalenie narzędzi regulacyjnych, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, wzmacnianie pozycji organów regulacyjnych i ich niezależności wobec innych instytucji administracji rządowej.
Data publikacji : 27.04.2023
Data modyfikacji : 28.04.2023

Opcje strony

do góry