Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11064,Rynek-energii-po-raz-pierwszy-Prezes-URE-publikuje-srednia-cene-energii-elektryc.html
16.06.2024, 21:45

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii: po raz pierwszy Prezes URE publikuje średnią cenę energii elektrycznej z rozliczeń wytwórców w ramach grup kapitałowych

Średnia cena energii elektrycznej w umowach wytwórców z podmiotami z własnych grup kapitałowych, które wykonane były w I kwartale 2023 roku, wyniosła 864,02 zł/MWh.

Publikowanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki średniej kwartalnej ceny jest nowym obowiązkiem regulatora i wynika ze zmian, jakie zostały wprowadzone w ustawie Prawo energetyczne nowelizacją z lipca 2022 r.[1]

***

  • W obliczeniu ceny uwzględniono dane z realizacji zawartych umów lub porozumień dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których wytwórcy energii sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną.
  • Jest to cena netto energii elektrycznej (bez VAT) uwzględniająca dodatkowe przychody lub koszty wynikające z rozliczeń w ramach umowy.
  • Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących dostawę energii elektrycznej w I kwartale 2023 r., o łącznym wolumenie 17,19 TWh.

[1] art.49aa ust.2 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 , ze zm.).

Data publikacji : 21.04.2023

Opcje strony