Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11033,Rynek-gazu-15-maja-uplywa-termin-sprawozdawczy-przedsiebiorcom-dokonujacym-min-o.html
12.07.2024, 11:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: 15 maja upływa termin sprawozdawczy przedsiębiorcom dokonującym m.in. obrotu gazem ziemnym z zagranicą w 2022 r.

URE przypomina, że przedsiębiorcy działający na rynku gazu do 15 maja br. muszą wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego (zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach).

Przedsiębiorstwa energetyczne będące:

  • podmiotami posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (niezależnie od faktu podlegania pod obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych bądź od faktycznej realizacji przywozu gazu ziemnego do Polski) lub
  • podmiotami sprowadzających gaz na własne potrzeby,

zobowiązane są do złożenia Prezesowi URE oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska informacji[1] o działaniach podjętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., których celem było zapewnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacja obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

15 maja jest terminem nieprzekraczalnym, a za jego niedotrzymanie grozi przedsiębiorcom kara pieniężna[2].


[1]Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 ze zm.).

[2] Ustalana zgodnie z art. 63 ustawy o zapasach.

Data publikacji : 14.04.2023

Opcje strony