Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10988,Fundusz-Wyplaty-Roznicy-Ceny-przypominamy-przedsiebiorcom-o-obowiazkach-dotyczac.html
2024-03-04, 13:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - przypominamy przedsiębiorcom o obowiązkach dotyczących odpisów

W związku z pakietem ustaw[1], które chronią odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i gazu w 2023 roku, wytwórcy i sprzedawcy energii oraz przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny zostały zobligowane do przekazywania tzw. odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Prezes URE oraz Zarządca Rozliczeń, który jest dysponentem Funduszu, przypominają przedsiębiorcom o obowiązku dokonywania odpisu oraz o konieczności składania sprawozdań z jego wykonania. Do złożenia sprawozdań obowiązane są wszystkie podmioty, niezależnie od tego czy odpis jest ujemny czy dodatni.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń:

 

[1] Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).

Data publikacji : 28.03.2023

Opcje strony