Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10917,Rynek-paliw-cieklych-przygotowania-do-uruchomienia-Platformy-Paliwowej.html
26.05.2024, 13:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek paliw ciekłych: przygotowania do uruchomienia Platformy Paliwowej

Nowy system teleinformatyczny usprawni wykonywanie obowiązków sprawozdawczych.

Obowiązki stare, nowy sposób ich realizacji

Podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie, obrót (w tym obrót z zagranicą), magazynowanie i/lub przeładunek oraz przesył paliw ciekłych, a także wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących, zobowiązane są do składania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań oraz informacji dotyczących prowadzonej działalności[1]. Aby ułatwić przedsiębiorstwom realizację ustawowych obowiązków sprawozdawczych, już wkrótce zostanie wprowadzony dedykowany system teleinformatyczny, za pomocą którego przedsiębiorcy będą przekazywać informacje.

W drugim kwartale 2023 roku Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) planuje uruchomienie systemu teleinformatycznego pn. Platforma Paliwowa (PP), który ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy organami administracji publicznej a przedsiębiorcami realizującymi obowiązki informacyjne i sprawozdawcze. URE współpracuje z RARS przy budowie tego systemu.

Od 1 lipca raportowanie tylko za pośrednictwem Platformy Paliwowej

Od 1 lipca 2023 r. wszystkie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wykonywane przez przedsiębiorstwa paliwowe[2] będą realizowane wyłącznie poprzez Platformę Paliwową[3], prowadzoną przez RARS.

Jeśli Platforma Paliwowa zostanie uruchomiona wcześniej niż 1 lipca br., przedsiębiorcy będą mieli dowolność co do formy składania sprawozdań i informacji. Natomiast po 1 lipca br. Platforma Paliwowa będzie jedyną platformą realizacji obowiązków sprawozdawczych. Podmioty działające na rynku paliwowym już teraz mogą zakładać konta w tym systemie.

Jak założyć konto na Platformie Paliwowej?

Konto użytkownika należy założyć przed uruchomieniem Platformy Paliwowej. W tym celu na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

należy przesłać w formie papierowej komplet dokumentacji, wskazanej na stronie RARS: https://rars.gov.pl/nasze-zadania/zapasy-paliw/platforma-paliwowa

Dokumenty, z dopiskiem Platforma Paliwowa, proszę przesłać do dnia 14 czerwca 2023 r. w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem.

Od 12.06.2023 będzie dostępna infolinia dotycząca Platformy Paliwowej: +48 22 899 89 18

Mail: PlatformaPaliwowa.SD@rars.gov.pl

 


[1] Sprawozdanie dot. rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, sprawozdanie dot. przeznaczenia paliw; sprawozdania zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych; informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.
[2] Przedsiębiorstwa posiadające koncesje WPC, OPC, OPZ, MPC, PPC, WPC oraz wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących (RPP).
[3] System budowany w oparciu o ustawę z 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294).

Data publikacji : 22.02.2023
Data modyfikacji : 13.06.2023

Opcje strony