Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10803,Rynek-energii-elektrycznej-Prezes-URE-oglosil-wyniki-aukcji-glownej-rynku-mocy-n.html
26.05.2024, 23:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energii elektrycznej: Prezes URE ogłosił wyniki aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2027 roku

Przeprowadzona w grudniu 2022 r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne aukcja zakończyła się w pierwszej rundzie.

W wyniku aukcji zawarto umowy z 95 jednostkami rynku mocy (w tym 88 jednostkami fizycznymi polskimi oraz siedmioma jednostkami z Litwy i Słowacji). Cena zamknięcia dla jednostek polskich fizycznych wyniosła 406,35 zł/kW/rok[1].

Suma obowiązków mocowych wynikająca z grudniowej aukcji głównej na rok 2027 wynosi prawie 5,4 GW. W wyniku wszystkich przeprowadzonych dotychczas aukcji, na rok dostaw 2027 łącznie zawarto umowy mocowe na 18,7 GW.

Rys. 1. Cena zamknięcia aukcji głównych na rynku mocy na lata 2021-2027 (zł/kW/rok).

Szczegółowe dane i informacje dotyczące rozstrzygnięcia aukcji znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 2/2023.

Rynek mocy

Jednym z powodów przygotowania regulacji tworzących zachęty inwestycyjne do budowy nowych i modernizacji istniejących jednostek wytwórczych była potrzeba zapobieżenia sytuacji niedoboru energii elektrycznej w przyszłości. Przepisy te mają również na celu aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na energię elektryczną. I właśnie dla realizacji tych celów powstało nowe rozwiązanie regulacyjne - rynek mocy[2].

Wprowadzenie rynku mocy oznacza zmianę architektury rynku energii z jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci.

Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem oferują nową usługę, odbywa się w wyniku aukcji typu holenderskiego, czyli składających się z wielu rund z ceną malejącą. Jednostki rynku mocy, które są dopuszczone do udziału w aukcji, po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji ogólnej, a następnie procesu certyfikacji do aukcji głównej, opuszczają aukcję, kiedy cena kolejnej rundy już nie zapewnia ich oczekiwanego wynagrodzenia za moc. W efekcie, aukcje wygrywają najtańsze oferty, przy zachowaniu neutralności technologicznej.

***

 • 15 grudnia 2022 r. Polskie Sieci Energetyczne (PSE) przeprowadziły aukcję główną na rok dostaw 2027.
 • Koszt zakupu obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2023 rok wynosi ok. 5,3 mld zł.
 • 2 stycznia br. rozpoczęła się certyfikacja ogólna do aukcji głównej rynku mocy na 2028 rok. Wnioski można składać do PSE do 16 stycznia br.
 • Wcześniejsza certyfikacja obowiązuje wszystkich uczestników aukcji głównej. Bez niej nie można przystąpić do aukcji.
 • Dostawcami mocy mogą być:
  • jednostki redukcji zapotrzebowania - podmioty lub grupy podmiotów zdolne do ograniczenia poboru energii z sieci poprzez wykorzystanie sterowanego odbioru lub swoich jednostek wytwórczych – np. zakład przemysłowy, który w okresie zagrożenia ograniczy zapotrzebowanie na moc z systemu, uruchamiając agregaty prądotwórcze,
  • jednostki wytwórcze – podmioty uprawnione do dostarczania energii elektrycznej do sieci - np. elektrownie lub elektrociepłownie,
  • magazyny energii.
 • Funkcjonowanie programu wsparcia dostawców mocy przewidziano do 2047 roku.

 


[1] Dla jednostek zagranicznych ceny zamknięcia to: 399 zł/kW/rok dla jednostek znajdujących się w strefie profilu synchronicznego oraz 298 zł/kW/rok dla jednostek znajdujących się w systemie przesyłowym Republiki Litewskiej.
[2] Ustawa o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854).

Data publikacji : 09.01.2023
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony