Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 lat URE minęło

Działania komunikacyjne URE w 2022 r. realizowane były pod hasłem obchodów jubileuszu ćwierćwiecza działalności regulatora sektorowego. W kwietniu 2022 r. minęło 25 lat od uchwalenia ustawy Prawo energetyczne, na mocy której powołano organ administracji centralnej, jakim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Publikacja jubileuszowa – jak napisać rynek na nowo?

W kwietniu 2022 r. miała miejsce premiera publikacji pt. „W drodze do bezpiecznej i czystej energii. Czyli jak napisać rynek na nowo? 25 lat regulacji rynków energii w Polsce”, która była zwieńczeniem wielu miesięcy pracy angażującej ponad 20 ekspertów reprezentujących różne obszary rynku. Wśród autorów publikacji pod redakcją Rafała Gawina, nie mogło zabraknąć byłych prezesów URE: Leszka Juchniewicza, Macieja Bando, Mariusza Swory oraz czołowych przedstawicieli świata gospodarki: Jerzego Buzka, Janusza Steinhoffa, Michała Kurtyki, Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, Joanny Maćkowiak-Pandery czy Darii Kulczyckiej.

Ta pozycja (dostępna również w wersji elektronicznej), aspiruje do bycia swoistą monografią rynku, a jej osią jest droga, jaką przebyła polska energetyka w ostatnich 25 latach. Dlatego do jej współtworzenia Prezes URE zaprosił tych, bez których nie byłoby w Polsce rynku energii w dzisiejszym kształcie: od wysokiego szczebla decydentów, mających wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej, byłych prezesów URE, ekspertów, ale także przedstawicieli odbiorców i konsumentów, publicystów (oraz pokolenia, które tworzyć będzie energetykę przyszłości.

Skąd się bierze prąd?

Początek roku szkolnego ‘21/22 dla uczniów klas siódmych i ósmych rozpoczął się iście artystycznie. Chcąc dowiedzieć się jak młodzież wyobraża sobie źródła i pochodzenie trafiającej do naszych gniazdek energii elektrycznej ogłosiliśmy konkurs plastyczny „Skąd się bierze prąd”. Na to pytanie odpowiedziało nam ponad 1700 Młodych Artystów! Nagrodziliśmy 50 z nich.

Uczestnicy Konkursu, oprócz umiejętności artystycznych, pokazali w swoich pracach, że posiadają wiedzę i dojrzałe przemyślenia na temat szeroko pojętej energetyki oraz źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Prace nie tylko w bardzo zróżnicowany sposób pokazywały, jakie są źródła energii elektrycznej, ale też jaką drogę przebywa energia od miejsca jej wytworzenia do gniazdka w ścianie. Dużo miejsca Autorzy prac poświęcili też tematom związanym z ochroną klimatu i wynikającym z tego wyzwaniom transformacji energetycznej.

Aby pokazać efekty konkursu jak najszerszej publiczności zorganizowaliśmy wystawy prac młodych artystów w przestrzeniach publicznych (m.in. w komunikacji miejskiej w Warszawie i śląskich miastach, w Centrum Kultury Wilanów, warszawskiej Galerii Przystanek, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej czy Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna” - filii Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy).

Co łączy podpalniczki, prądownie i panele foteliczne?

Inicjatywy jubileuszowe adresowane były do bardzo szerokiego grona: z okazji Dnia Dziecka zrealizowaliśmy projekt, w którym o prąd pytaliśmy dzieci w wieku 4 – 6 lat. W nagraniu przedszkolaki odpowiadały na pytanie „Skąd się bierze prąd?”. I w ten sposób dowiedzieliśmy się, że prąd bierze się m.in. z „prądowni” (…), szkła (...) lub trzech żywiołów ziemi. Okazuje się, że już przedszkolaki wiedzą, że prąd może być „brudny”, bo produkowany z czarnego węgla, lub całkiem przyjazny środowisku – z wody, słońca czy wiatru. Zachęcamy do wysłuchania arcyciekawej kompilacji wypowiedzi na naszym profilu na LinkedIn.

ToURE de OTURE – spotkania z dziennikarzami w regionie

W 2022 r. zorganizowaliśmy tour po oddziałach terenowych URE goszcząc w czterech z nich. Była to doskonała okazja do spotkania i dyskusji Prezesa URE i dyrektorów wybranych oddziałów Urzędu z przedstawicielami lokalnych mediów o ważnych dla ich regionów problemach i osiągnięciach w dziedzinie energetyki. A tematów do omówienia w minionym roku było az nadto.

Podczas spotkania w Oddziale Terenowym URE w Poznaniu, który obejmuje swoim działaniem dwa województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, dyrektor Lidia Styperek wskazała, że kierowany przez nią oddział prowadzi ok. 14 proc. wszystkich spraw w kraju dotyczących koncesjonowania i taryfowania. Oddział stawia sobie za cel otwartość na sprawy konsumentów, dlatego dużo spraw, którymi się zajmuje dotyczy rozstrzygania sporów (m.in. związanych z odmowami przyłączeń do sieci gazowej) i skarg, a także problemów prosumentów. Oddział zaangażował się także w pomoc w wyjaśnianiu lokalnej społeczności powodów wzrostu cen gazu zaazotowanego, którego lokalne występowanie jest charakterystycznego dla tego regionu.

Z drugą wizytą byliśmy w OT URE w Krakowie (obejmującym województwa małopolskie i podkarpackie). Z lokalnymi mediami rozmawialiśmy głównie o wyzwaniach związanych z dostosowaniem sieci energetycznej do przyłączenia nowych mocy z odnawialnych źródeł energii. Jak mówiła Małgorzata Nowaczek-Zaremba, dyrektor OT URE w Krakowie, skargi prosumentów na wyłączające się falowniki stanowią obecnie główną część skarg rozpatrywanych przez ten oddział.

Otrzymujemy nawet 5-10 takich skarg dziennie, składają je masowo mieszkańcy nawet całych ulic. Trudno też się temu dziwić, bo osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę oczekują korzyści z tego przedsięwzięcia – wskazała.

Kolejne spotkanie odbyło się w Oddziale Terenowym URE w Łodzi (obejmującym województwo łódzkie i mazowieckie). Jak wskazała dyrektor Renata Mroczek, oddział ten jest największy w Polsce pod względem zakresu i liczby prowadzonych spraw. To w tym oddziale wydano koncesje dla trzech największych farm wiatrowych w Polsce (219 MW - Potęgowo, 120 MW - Margonin i 106 MW - Banie) i pierwszą w Polsce promesę koncesji dla największego w Europie magazynu energii, który ma powstać w Żarnowcu (269 MW).

Zainspirowani wizytą w Łodzi opracowaliśmy poradnik dla konsumentów, którzy mają trudności z regularnym opłacaniem rachunków za prąd lub gaz. Podpowiadamy w nim co robić, aby uniknąć wstrzymania dostaw energii i gazu.

Gospodarzem ostatniego jubileuszowego spotkania był OT URE we Wrocławiu. Anna Mielcarek, dyrektor tego oddziału, zaprezentowała dziennikarzom najważniejsze zadania realizowane przez oddział, szczególnie skupiając się na sprawach, w których Urząd wspiera mieszkańców województw dolnośląskiego i opolskiego. Również w tym regionie eksperci URE obserwują, że coraz więcej prosumentów zgłasza problemy z pracą ich mikroinstalacji. Kierując się chęcią wsparcia tych konsumentów, URE zaplanował już publikację poradnika na ten temat.

Jubileuszowy cykl spotkań w regionach był planowany przede wszystkim jako projekt mający pokazać ćwierćwiecze działalności regulatora sektorowego oraz przybliżyć rolę oddziałów na rynkach lokalnych. Tymczasem – w świetle tegorocznych wydarzeń międzynarodowych i geopolitycznych - stał się też okazją do rozmów o najważniejszych wyzwaniach europejskiego i krajowego rynku energii oraz działaniach podejmowanych przez ustawodawcę w celu łagodzenia skutków kryzysu na rynku surowców, który przekłada się na wysokie ceny prądu , gazu i ciepła.

Dziękujemy za spotkania i do zobaczenia wkrótce w kolejnych czterech oddziałach URE. Gdańsk, Szczecin, Lublin, Katowice - czekajcie na nas!

25 lat URE – z kartek kalendarza

Dla zainteresowanych historią przygotowaliśmy specjalny dział poświęciliśmy historii Urzędu. Tutaj w każdy poniedziałek  publikowaliśmy skrótowe opisy kolejnych lat działania regulatora na rynku paliw i energii. W ten sposób powstało kalendarium prezentujące najważniejsze informacje dotyczące zarówno kluczowych decyzji podjętych przez Prezesa URE, jak i wydarzeń związanych z ogólną sytuacją na rynkach energii w danym roku. Informacje takie publikowaliśmy także na naszych profilach w mediach społecznościowych: @UREgovPL na kanale Twitter oraz na platformie LinkedIn

Szczegółowe informacje o wszystkich naszych rocznicowych aktywnościach oraz fotogalerie z obchodów jubileuszu URE znajdują się na dedykowanej naszemu jubileuszowi podstronie.

Data publikacji : 05.01.2023
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry