Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE podjął decyzję w sprawie procedur zarządzania ograniczeniami kontraktowymi w gazowym systemie przesyłowym

Regulator wydał decyzję w sprawie procedur zarządzania ograniczeniami kontraktowymi w punktach połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy i Polska-Ukraina.

Decyzja dotyczy dwóch punktów połączeń międzysystemowych w Polsce:

  1. GCP-GAZ-SYSTEM/ONTRAS WE – wejście do polskiego systemu przesyłowego na granicy z Niemcami,
  2. GCP-GAZ-SYSTEM/UA TSO WE – wejście do polskiego systemu przesyłowego na granicy z Ukrainą.

Decyzja Prezesa URE zobowiązuje Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM do stosowania procedur zarządzania ograniczeniami kontraktowymi co najmniej w zakresie ograniczonej możliwości zmiany początkowej nominacji przez użytkowników systemu, którzy nie wykorzystują swojej zakontraktowanej przepustowości w 100 proc.

Decyzja oznacza również zakończenie stosowania mechanizmu udostępniania zdolności ciągłej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wykorzystaj lub strać” („mechanizm FDA UIOLI”[1]).

Więcej na temat decyzji Prezesa URE w dziale : Paliwa Gazowe -> Europejski rynek gazu -> Decyzje


[1] mechanizm FDA UIOLI – ang. firm day-ahead us-it-or-lose-it mechanism – jedna z procedur zarządzania ograniczeniami kontraktowymi

Data publikacji : 22.12.2022
Data modyfikacji : 16.01.2023

Opcje strony

do góry