Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10554,Rynek-gazu-URE-prezentuje-wyniki-monitoringu-rynku-hurtowego-w-drugim-kwartale-b.html
14.06.2024, 02:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: URE prezentuje wyniki monitoringu rynku hurtowego w drugim kwartale br. Widoczne duże zmiany w kierunkach przepływu gazu.

Obrót gazem ziemnym odbywa się w przeważającej części w transakcjach giełdowych. W drugim kwartale 2022 średnia cena gazu dostarczanego w ten sposób była wyraźnie niższa niż w transakcjach pozagiełdowych.

Wolumen gazu ziemnego dostarczonego w wyniku transakcji zawartych na hurtowym, pozagiełdowym rynku gazu w naszym kraju[1] wyniósł blisko 2,2 TWh (średnia cena 360,22 zł/MWh). Był to najniższy wolumen odnotowany w ciągu ostatnich pięciu lat w drugich kwartałach. Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym czasie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 31,4 TWh (średnia cena 302,78 zł/MWh).

Rysunek 1. Wolumeny gazu dostarczanego w drugich kwartałach lat 2017-2022 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Rysunek 2. Średnia cena gazu dostarczanego w drugich kwartałach lat 2017-2022 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Duże zmiany w kierunkach przepływu gazu

Ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy zmniejszyła się o prawie 61 proc. w porównaniu do II kwartału 2021 r. Dostawy gazu wysokometanowego spoza UE (bez LNG) zmniejszyły się o 91,5 proc., natomiast wzrosły dostawy gazu terminalem LNG (o 33,2 proc.). Wzrosły również – i to aż o o 171,5 proc.- dostawy gazu z UE.

Na koniec II kwartału 2022 r. na 179 przedsiębiorstw posiadających w naszym kraju koncesję na obrót paliwami gazowymi, 90 aktywnie uczestniczyło w tym obrocie.

Więcej informacji i danych na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym znajduje się w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94


[1] Sprzedaż realizowana w punkcie wirtualnym, transakcje typu OTC (over the counter), czyli bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku.

 

 

Data publikacji : 30.09.2022
Data modyfikacji : 04.10.2022

Opcje strony