Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową dla GAZ-SYSTEM

Wzrosną stawki opłat za usługi przesyłania paliw gazowych w 2023

Wprowadzenie w życie taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na 2023 r. oznacza wzrost stawek w punktach wejścia o 30,3 proc. dla gazu wysokometanowego (grupa E) i wzrost o 30,9 proc. dla gazu zaazotowanego (podgrupa L) w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r. Stawki w punktach wyjścia wzrosną o 19,2 proc. dla gazu E i o 8,1 proc. dla gazu L.

Zmiany stawek są pochodną m.in. realizowanych przez GAZ-SYSTEM inwestycji strategicznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski ponieważ zapewniają dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw paliwa gazowego do Polski, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Wśród wspomnianych inwestycji są:

  • Gazociąg Polska-Dania (Baltic Pipe), który umożliwi dostawę gazu do Polski ze złóż zlokalizowanych na szelfie Norweskim,
  • Gazociąg Polska-Litwa (GIPL), umożliwiający transport gazu z Litwy do Polski,
  • Korytarz Północ-Południe, dzięki któremu będzie możliwy tranzyt nadwyżek paliw gazowych w kierunku południowym.

Powyższe inwestycje powinny również spowodować, że odbiorcy paliw gazowych w Polsce nie będą ponosić wyższych opłat za gaz niż odbiorcy w krajach sąsiednich.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE  - Paliwa gazowe.

***

  • GAZ-SYSTEM odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

Data publikacji : 03.06.2022

Opcje strony

do góry