Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ACER i ENTSOG planują w czerwcu wspólne warsztaty poświęcone elastyczności przepustowości na rynku gazu

27 czerwca 2022 r. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) organizują wspólne warsztaty, podczas których planują dyskusję na temat zwiększenia elastyczności w rezerwacji przepustowości ciągłej w punktach połączeń międzysystemowych na rynku gazu ziemnego.  

Na warsztaty można zarejestrować się do środy 22 czerwca 2022 r. (tutaj).

Warsztaty w sprawie „FUNC case on greater flexibility to book firm capacity at IPs”, organizowane są w związku z wnioskiem EFET[1], złożonym za pośrednictwem platformy Functionality i jest to kolejny etap w procesie rozstrzygania przez ACER i ENTSOG sprawy zgłoszonej przez EFET. Organizatorzy warsztatów oczekują, że będą one aktywnym forum dla debaty między wszystkimi uczestnikami rynku nt. możliwych do zastosowania rozwiązań pozwalających na poprawę elastyczności warunków rezerwowania przepustowości w IP.

FUNC case on greater flexibility to book firm capacity at IPs

 • W 2020 r., za pośrednictwem platformy FUNC, EFET wniósł sprawę dotyczącą zwiększenia elastyczności kalendarza aukcji w punktach połączeń międzysystemowych na rynku gazu ziemnego. Propozycja EFET polegała na zwiększeniu przepustowości oferowanej przez operatorów systemów przesyłowych w punktach IP w drodze aukcji jednej ceny (uniform price auction - UPA) - poza terminami określonymi dzisiaj w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/459, ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (NC CAM). Zdaniem EFET, zmiana kalendarza aukcji zwiększy korzyści dla uczestników rynku, którzy będą mogli lepiej dostosować swoją pozycję w zakresie przepustowości (capacity portfolio), co przełoży się na poprawę płynności rynków gazu. Ze szczegółami zgłoszonej przez EFET sprawy można zapoznać się na stronie FUNC: https://www.gasncfunc.eu/gas-func/issues/01/2020/view
 • W celu oceny problemu i zebrania dodatkowych opinii ze strony uczestników rynku, od grudnia 2020 r. do marca 2021 r., ACER i ENSOG przeprowadzili konsultacje publiczne na temat ewentualnych zmian w kalendarzu akcji - https://www.gasncfunc.eu/gas-func/issues/01/2020/view. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, ACER i ENTSOG dokonują oceny otrzymanych odpowiedzi. Co ważne, uczestnicy rynku odnieśli się nie tylko do terminów kalendarza aukcji, ale także zaproponowali modyfikację produktów przepustowości, wychodzących poza zakres regulacji wskazanych dziś w NC CAM. Przykładowe zmiany proponowane przez uczestników rynku:
  • zwiększenie liczby produktów i możliwość dodatkowego oferowania niestandardowych produktów, jak np. produkty sezonowe, które nie są dziś zdefiniowane w NC CAM,
  • wcześniejsze przeprowadzanie aukcji – np. produkty kwartalne mogłyby być oferowane i zamawiane nie tylko na najbliższy rok gazowy, ale także na kolejne lata,
  • aukcje przeprowadzane bliżej rozpoczęcia danego produktu, szczególnie produkty miesięczne mogłyby być oferowane bliżej końca miesiąca przed rozpoczęciem produktu, kiedy użytkownik sieci ma lepszą, bardziej realną wiedzę o swoich potrzebach w zakresie przepustowości w związku ze swoją pozycją na rynku gazu.
 • Aktualnie ACER i ENTSOG współpracują w celu przygotowania wspólnego stanowiska rozstrzygającego sprawę EFET. Każda ze stron przygotowuje także własną ocenę możliwych rozwiązań, które planują zaprezentować uczestnikom rynku podczas warsztatów 27 czerwca.
 • Każdy uczestnik rynku może śledzić proces rozstrzygania sprawy EFET FUNC case na stronie Functionality, gdzie publikowane są dokumenty dotyczące kolejnych etapów sprawy: Gas-Func 2.0 - View issue (gasncfunc.eu)

***

 • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie. Została utworzona na mocy rozporządzenia 713/2009, które wchodzi w skład tzw. trzeciego pakietu energetycznego. ACER działa od marca 2011 roku. ACER posiada m.in. uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii.
 • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. 17 marca br. na posiedzeniu Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), Prezes URE został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.
 • ENTSOG – the European Network of Transmission System Operators for Gas, Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu.
 • EFET – European Federation of Energy Traders – europejskie stowarzyszenie przedsiębiorstw i  podmiotów zajmujących się obrotem energii.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

[1] European Federation of Energy Traders (Europejska Federacja Przedsiębiorstw Obrotu Energią)

Data publikacji : 24.05.2022

Opcje strony

do góry