Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10299,Rynek-gazu-rekordowa-cena-gazu-ziemnego-sprowadzanego-z-krajow-UE-w-pierwszym-kw.html
16.06.2024, 21:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek gazu: rekordowa cena gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE w pierwszym kwartale 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 439,26 zł/MWh i była ponad 5 razy wyższa niż rok wcześniej.

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te następnie znajdują odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju. O rosnących kosztach pozyskania gazu i związanym z tym wzrostem cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego, pisaliśmy jeszcze w październiku ubiegłego roku.

Jak pokazują poniższe wykresy, na rynku hurtowym obserwujemy tendencję wzrostową cen gazu sprowadzanego z zagranicy. Cena za gaz za pierwszy kwartał 2022 r. jest ponad 5 raz wyższa od tej w analogicznym kwartale roku 2021.

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w pierwszych kwartałach lat 2015-2022 [zł/MWh].

Źródło: opracowanie własne URE

Rys. 2. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach 2021-2022 [zł/WMh]

Źródło: opracowanie własne URE

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w każdym kwartale przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Wyliczenia dotyczą cen z kontraktów wykonanych.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji: Ceny, wskaźniki na stronie URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 

 

[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Data publikacji : 16.05.2022

Opcje strony