Nawigacja

Rynek gazu: 15 maja upływa termin przekazania ministrowi klimatu i środowiska oraz regulatorowi informacji o działaniach przedsiębiorstw podjętych w 2021 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa

Do 15 maja br. przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym z zagranicą oraz podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego zobowiązane są do złożenia Prezesowi URE oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska informacji o działaniach podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub przywozu gazu ziemnego oraz realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

Obowiązek przedłożenia ww. informacji dotyczy:

  • podmiotów posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (niezależnie od faktu podlegania pod obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych bądź od faktycznej realizacji przywozu gazu ziemnego do Polski) oraz
  • podmiotów sprowadzających gaz na własne potrzeby.

15 maja br. jest terminem ostatecznym a za jego przekroczenie grozi przedsiębiorcom kara finansowa.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 21.04.2022

Opcje strony

do góry