Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceny wytwarzania ciepła oraz stawka przesyłowa niezmiennie rosną od 2017 r.

URE publikuje dane za miniony rok

Regulator co roku publikuje informacje o średniej jednostkowej cenie wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz o średniej jednostkowej stawce za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych kraju za rok poprzedni.

Do roku 2021 wskaźniki te były wykorzystywane w algorytmie modelu ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła. Obecnie, ze względu na zmianę sposobu ustalania zwrotu z kapitału, nie ma już konieczności ich publikacji. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że z danych tych korzysta sektor, Urząd Regulacji Energetyki kontynuuje ich publikację.

W 2021 r. średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez przedsiębiorstwa koncesjonowane wyniosła 47,65 zł/GJ. To wzrost o ponad 25 proc. w stosunku do roku 2017, od kiedy obserwujemy trend wzrostu cen.

Wykres 1. Średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa w latach 2016-2021 w zł/GJ.

Źródło: dane URE.

W 2021 r. średnia jednostkowa stawka za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych w przedsiębiorstwach koncesjonowanych wyniosła 19,22 zł/GJ. Tu również obserwujemy trend wzrostowy od 2017 r.

Wykres 2. Średnia jednostkowa stawka za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych kraju dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w latach 2016-2021 w zł/GJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dane URE.

***

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 14.04.2022
Data modyfikacji : 14.04.2022

Opcje strony

do góry