Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10201,URE-publikuje-srednie-ceny-ciepla-wytwarzanego-z-roznych-rodzajow-paliw-pierwotn.html
30.05.2024, 11:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE publikuje średnie ceny ciepła wytwarzanego z różnych rodzajów paliw pierwotnych

Najdroższe jest ciepło z jednostek opalanych olejem opałowym, najtańsze – z odnawialnych źródeł energii.

W ubiegłym roku średnia cena sprzedaży ciepła wytwarzanego z węgla była najwyższa od 12 lat. Natomiast średnie ceny ciepła z gazu, oleju i OZE były niższe niż w 2020.

W 2021 r. średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, wyniosły:

a)  51,91 zł/GJ – w jednostkach opalanych paliwami węglowymi,

b)  75,66 zł/GJ – w jednostkach opalanych olejem opałowym,

c)  72,02 zł/GJ – w jednostkach opalanych paliwami gazowymi,

d)  46,12 zł/GJ – w jednostkach stanowiących odnawialne źródła energii.

 

Rys 1. Średnie ceny sprzedaży ciepła w 2021 r. w jednostkach wytwórczych w podziale ze względu na rodzaj źródła [w zł netto/GJ].

Źródło: Informacja Prezesa URE nr 17/2022

 

Rys 2. Średnie ceny sprzedaży ciepła w jednostkach wytwórczych w podziale na rodzaj źródła w latach 2009-2021 [w zł netto/GJ]

Źródło: Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji

***

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych publikowane są na stronie internetowej URE w zakładce Ciepło, ceny, wskaźniki.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

Data publikacji : 01.04.2022

Opcje strony