Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie produkcji ciepła i energii elektrycznej: brak zainteresowania wytwórców premią kogeneracyjną indywidualną

W zakończonym właśnie postępowaniu do rozdysponowania było ponad 11 mld zł

Coraz większa pula wsparcia dla produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu (Combined Heat and Power, CHP) nie budzi zainteresowania wytwórców. Pierwsza w tym roku sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną trwała od 14 do 16 marca 2022 r. i jest już drugą z rzędu, w której nie rozdysponowano środków przeznaczonych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW. Podobnie jak w poprzednim rozstrzygniętym przez regulatora we wrześniu 2021 r. naborze, i tym razem nie została złożona ani jedna oferta, która spełniałaby wymagania ustawowe[1].

Jak zapowiedział Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, środki z wrześniowego naboru (4 mld zł) nie przepadły i zostały uwzględnione w marcowym postępowaniu, dlatego przewidywana w nim kwota wsparcia dla wytwórców mogła przekroczyć 11,6 mld zł.

Brak zainteresowania wytwórców przyczyną nierozstrzygnięcia kolejnego naboru.

- Obecna sytuacja na rynkach energii, jak i sytuacja geopolityczna, nie sprzyjają planowaniu budowy dużych jednostek wytwórczych opalanych gazem ziemnym. Wzrosty i wahania cen tego paliwa oraz obawy przedsiębiorców przed zmianami warunków umów podyktowanymi działaniem siły wyższej lub przerwaniem łańcucha dostaw jeśli chodzi o komponenty do jednostek wytwórczych, mogą znacząco przekładać się na decyzje inwestorów  - podsumowuje Rafał Gawin, Prezes URE.

2022 to czwarty rok funkcjonowania „nowych” systemów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Warto zaznaczyć, że system ten początkowo miał służyć głównie jednostkom kogeneracyjnym opalanym gazem ziemnym. Jednak obecnie wiele czynników nie sprzyja inwestycjom z wykorzystaniem tego paliwa – podejście europejskiego ustawodawcy do postrzegania gazu  jako paliwa przejściowego, gwałtowny wzrost cen na rynkach, czy obecne obawy związane z bezpieczeństwem i źródłem dostaw.

Więcej o wynikach naboru w Informacjach Prezesa URE w sekcji Nabór CHP - Ogłoszenia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE w zakładce Nabór CHP.

***

  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających jednocześnie energię elektryczną i ciepło, które przyznawane jest w czterech formach: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • Nowy system wprowadzony w 2019 roku zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] Określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553).

Data publikacji : 21.03.2022
Data modyfikacji : 22.03.2022

Opcje strony

do góry