Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/10102,Rekordowa-cena-gazu-ziemnego-sprowadzanego-z-krajow-UE-w-ostatnim-kwartale-2021-.html
30.05.2024, 11:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekordowa cena gazu ziemnego sprowadzanego z krajów UE w ostatnim kwartale 2021 r.

W czwartym kwartale 2021 r. średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE wyniosła ponad 371 zł/MWh.

Kontrakty zagraniczne wpływają na ceny paliw gazowych na polskim rynku hurtowym, a te następnie znajdują odzwierciedlenie w cenach gazu dla klientów końcowych w naszym kraju. O rosnących kosztach pozyskania gazu i związanym z tym wzrostem cen w taryfach dla odbiorców zarówno gazu zaazotowanego jak i wysokometanowego, pisaliśmy jeszcze w październiku ubiegłego roku.

Jak pokazują poniższe wykresy, na rynku hurtowym obserwujemy tendencję wzrostową cen gazu sprowadzanego z zagranicy.

Rys. 1. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w czwartych kwartałach lat 2015-2021 [zł/MWh].

Źródło: opracowanie własne URE

Rys. 2. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w poszczególnych kwartałach 2020-2021 [zł/WMh]

Źródło: opracowanie własne URE

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w każdym kwartale przedstawia informacje[1] o średnich cenach zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  • Wyliczenia dotyczą cen z kontraktów wykonanych.
  • Średnie ceny zakupu gazu ziemnego w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki na stronie URE.

 

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).

Data publikacji : 14.02.2022
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony