Up
 
 

IRiESD

 • Kolejne Instrukcje OSD zatwierdzone

  W grudniu br. Prezes URE zatwierdził Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla czterech dużych operatorów sieci dystrybucyjnej. » więcej

 • Instrukcja PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzona

  Prezes URE zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja. IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. » więcej

 • Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla spółek gazowniczych zatwierdzone

  » więcej

 • Postępowania w sprawie IRIESD zakończone

  Prezes URE zakończył postępowania w sprawie zatwierdzenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRIESD) siedmiu operatorów systemu dystrybucyjnego, których sieci są przyłączone do sieci przesyłowej. » więcej

 • Informacja nr 31/2011

  Informacja (nr 31/2011) w sprawie obowiązku przedkładania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych do zatwierdzenia » więcej

 • Informacja nr 39/2008

  Informacja (nr 39/2008) w sprawie aktualizacji instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych w części dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi w elektroenergetyce » więcej

 • Informacja nr 35/2008

  Informacja (nr 35/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi » więcej

 • Informacja nr 36/2008

  Informacja (nr 36/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi » więcej

 • Informacja nr 34/2008

  Informacja (nr 34/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi » więcej