Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 81/2018) w sprawie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawianego źródła energii na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia oraz w zakresie rozliczania tej energii 15.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 80/2018) w sprawie sposobu wypełniania formularza oferty na sprzedaż energii elektrycznej składanego w aukcji w roku 2018 12.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 79/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 78/2018) w sprawie daty wygaśnięcia praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w aukcyjnym systemie wsparcia na skutek migracji do systemu FIT/FIP, wymogów dotyczących pełnomocnictwa oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii 11.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 77/2018) w sprawie reguł kumulacji pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 oraz art. 39a ustawy o odnawialnych źródłach energii 11.10.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE 03.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2018 r. 01.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2018) w sprawie ciągłości dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego do odbiorców końcowych po zaprzestaniu działalności Energii dla firm S.A. i Energetycznego Centrum S.A. 26.09.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2018 roku 28.09.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2018) w sprawie sposobu obliczania niektórych terminów zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii 18.09.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2018) w sprawie przypadającego na dzień 28 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 17.09.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2018) w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE 10.09.2018

Wybierz Strony