Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/zmiana-sprzedawcy-gazu/5591,Rynek-gazu-ziemnego-w-Polsce-w-miesiacach-styczen-listopad-2013-r-Kolejne-wyniki.html
18.07.2024, 07:01

Rynek gazu ziemnego w Polsce w miesiącach styczeń - listopad 2013 r. Kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

Na koniec listopada 2013 r. 32 spośród 124 przedsiębiorstw energetycznych, posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi, aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z cyklicznego monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego.

Ponadto, w listopadzie 2013 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 27,4 GWh, podczas gdy na giełdzie towarowej - 168,3 GWh. Natomiast średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym osiągnęło wynik 11,14 kWh/m3. W monitorowanym miesiącu znacząca część obrotu hurtowego odbywała się nadal w fizycznych punktach sieci i dotyczyła dostaw do spółek, które posiadają własne sieci dystrybucyjne.

Cykliczny monitoring hurtowego rynku gazu ziemnego został wdrożony przez Prezesa URE w związku ze stopniową liberalizacją tego rynku oraz deregulacją taryf. Odejście od regulacji cen wymaga udostępniania informacji o sytuacji cenowej na danym rynku. Płynny hurtowy rynek gazu jest jednym z warunków deregulacji cen w obrocie detalicznym.

 

Dane z monitoringu Prezesa URE pokazują także, że w miesiącach styczeń - listopad 2013 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 884 538 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 116,37 zł/MWh. Ponadto, w  tym okresie zawarto kontrakty na wolumen 363 452 MWh na rynku spot i 1 087 774 MWh na rynku terminowym.

Więcej szczegółowych danych dotyczących sytuacji na hurtowym rynku gazu ziemnego w Polsce w miesiącach styczeń- listopad 2013 r. zawiera Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle, która prezentuje także m.in.: bilans gazu w sieci przesyłowej czy miesięczne zdolności przesyłowe na połączeniach transgranicznych.

Data publikacji : 07.01.2014

Opcje strony