Nawigacja

Hurtowy rynek gazu ziemnego - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

Do końca sierpnia 2013 r. wszystkie podmioty, które zwróciły się z wnioskiem do Prezesa URE uzyskały decyzje o zwolnieniu z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf na sprzedaż paliw gazowych do przedsiębiorstw obrotu.

W sierpniu br. obrót gazem wysokometanowym w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 29,9 GWh, a na giełdzie towarowej - 63,6 GWh. Z kolei średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym osiągnęło wynik 11,17 kWh/m3.

Z najnowszego monitoringu Prezesa URE wynika ponadto, że od początku roku do końca sierpnia w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 550 280 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 117,11 zł/MWh. W tym okresie kontrakty zostały zawarte na wolumen 226 495 MWh na rynku spot i 346 297 MWh na rynku terminowym. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych w sierpniu br. na rynku spot wyniosła 116,32 zł/MWh, na rynku terminowym zaś - 116,56 zł/MWh. W wyżej wymienionym miesiącu zarówno na jednym jak i drugim rynku średni wolumen ofert zakupu gazu nie przekraczał średniego wolumenu ofert sprzedaży.

Cykliczny monitoring hurtowego rynku gazu ziemnego został wdrożony przez Prezesa URE w związku ze stopniową liberalizacją tego rynku oraz deregulacją taryf. Odejście od regulacji cen wymaga udostępniania informacji o sytuacji cenowej na danym rynku. Płynny hurtowy rynek gazu jest jednym z warunków deregulacji cen w obrocie detalicznym.

 

Szczegółowe dane cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle. Zawarte są tam m.in. wiadomości dotyczące bilansu przepływów handlowych gazu w sieci przesyłowej, zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych i harmonogramu udostępniania wolnych przepustowości na tych połączeniach.

Data publikacji : 09.10.2013

Opcje strony

do góry