Nawigacja

Zmiany sprzedawców gazu - stan na koniec I kwartału 2022 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy gazu wśród odbiorców uprawnionych wykorzystując dane z ankiet kwartalnych, zebranych od OGP Gaz-System S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011 –2021 i stan na koniec pierwszego kwartału 2022 r.

Wykres zmian sprzedawcy nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców sprzedaży rezerwowej.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca I kwartału 2022 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców i układów pomiarowych.

Data publikacji : 03.06.2022

Opcje strony

do góry