Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/proces-uzyskiwania-zdol/informacje/9634,Informacja-z-dnia-6-lipca-2021-r.html
16.06.2024, 20:46

Informacja z dnia 6 lipca 2021 r.

OGP GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczął 5 lipca 2021, trzecie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi systemami przesyłowymi. Procedura incremental po raz kolejny jest przeprowadzana za pośrednictwem Platformy GSA i potrwa 8 tygodni tj. do 30 sierpnia 2021 r.

Na podstawie zgłoszeń zapotrzebowania otrzymanych w ramach niniejszej procedury OGP GAZ-SYSTEM S.A. i operatorzy sąsiadujących systemów przesyłowych opracują wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku. W raportach oszacowane zostanie potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia i wskazane czy należy zainicjować projekt zdolności przyrostowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 CAM NC, sprawozdanie z oceny zapotrzebowania rynku jest publikowane przynajmniej w jednym z języków urzędowych państw członkowskich oraz, w miarę możliwości, w języku angielskim, na stronach internetowych zainteresowanych operatorów systemów przesyłowych, nie później niż 16 tygodni po rozpoczęciu corocznej aukcji zdolności rocznej przynajmniej w każdym roku nieparzystym.

 

Data publikacji : 21.07.2021

Opcje strony