Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/proces-uzyskiwania-zdol/informacje/9618,Informacja-z-dnia-5072021-r.html
21.06.2024, 14:15

Informacja z dnia 5.07.2021 r.

5 lipca 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (CAM NC) oraz na podstawie decyzji Prezesa URE z 29 kwietnia 2021 o zatwierdzeniu propozycji projektów przepustowości przyrostowych oraz decyzji niemieckiego i czeskiego organu regulacyjnego, OGP GAZ-SYSTEM S.A. wraz z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych udostępnił poziom przepustowości przyrostowej oferowanej jako powiązana w punktach połączeń międzysystemowych GCP (GAZ-SYSTEM/ONTRAS), Mallnow (GAZ-SYSTEM/GASCADE) oraz Cieszyn (GAZ-SYSTEM/NET4GAS).

W aukcjach przepustowości przyrostowych dla połączeń międzysystemowych Polska KSP – Niemcy (THE), Polska SGT – Niemcy (THE) i Polska – Czechy uczestnicy rynku nie zarezerwowali żadnej przepustowości przyrostowej, co oznacza, że testy ekonomiczne - przy zerowej rezerwacji mocy, mają wynik negatywny. Powyższe skutkuje stosownie do art. 22 ust. 3 CAM NC, zakończeniem procesu uzyskiwania zdolności przyrostowych dla ww. obszarów rynkowych.

Data publikacji : 09.07.2021

Opcje strony