Nawigacja

Informacja z dnia 10.08. 2020

Uruchomienie konsultacji dotyczących projektów przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska – Niemcy

 

GAZ-SYSTEM, ONTRAS GASTRANSPORT GMBH oraz GASCADE GASTRANSPORT GMBH uruchomili  w dniu 10 sierpnia 2020 r., wspólne konsultacje dotyczące projektów przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska (Krajowy System Przesyłowy) – Niemcy (Trading Hub Europe) oraz Polska (SGT) – Niemcy (Trading Hub Europe). Ewentualne uwagi do propozycji obu projektów przepustowości przyrostowej można zgłaszać na adres: incremental@gaz-system.pl do dnia 10 września 2020 r.

Po zakończeniu konsultacji, operatorzy planują złożyć do krajowych organów regulacji wnioski o wydanie  skoordynowanych decyzji o zatwierdzeniu obu projektów, zgodnie z CAM NC.

Więcej informacji na temat prowadzonych konsultacji można znaleźć na stronie internetowej OGP GAZ-SYSTEM S.A. pod poniższym linkiem:

https://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/203223/

Data publikacji : 12.08.2020
Data modyfikacji : 12.08.2020

Opcje strony

do góry