Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/paliwa-gazowe/plany-rozwoju/wytyczne-do-planow-rozw/5871,Wytyczne-do-planow-rozwoju-dla-OSD-paliwa-gazowe.html
2022-07-03, 03:56

Wytyczne do planów rozwoju dla OSD - paliwa gazowe

Prezes URE przypomina o konieczności opracowania planów rozwoju przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych. Zgodnie z postanowieniami art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, których projekty podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE.

W związku z powyższym, Prezes URE, działając na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 pkt 3a przedstawia wytyczne zapewniające jednolitą formę planów rozwoju dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją paliw gazowych, które posiadają:

  1. mniej niż 100 tys. odbiorców (małe OSD);
  2. co najmniej 100 tys. odbiorców (duże OSD) .
Data publikacji : 03.10.2014
Data modyfikacji : 25.01.2019

Opcje strony